หน้าหลัก/ กิจกรรมวันดินโลก

กิจกรรมวันดินโลก

2566 : ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต

2565 : Soils, where food begins อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน

2564 : Halt soil salinization, boost soil productivity : พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร