“วันดินโลก” น้อมรำลึกในหลวง ร.9 “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม”


เชิญชวนร่วมงานวันดินโลก ปี 2563 @ ปากช่อง กับกิจกรรมอนุรักษ์ดินและน้ำ และความหลากหลายทางชีวภาพของดิน ที่ไม่ควรพลาด!
   
บทความ
 
-
คืนชีวิตให้(แม่)แจ่ม