กิจกรรมวันดินโลก ปี 2561
ภาพกิจกรรมวันดินโลก ปี 2563
ภาพกิจกรรมวันดินโลก ปี 2562
ภาพกิจกรรมวันดินโลก ปี 2561
ภาพกิจกรรมวันดินโลก ปี 2560
ภาพกิจกรรมวันดินโลก ปี 2559
ภาพกิจกรรมวันดินโลก ปี 2558
ภาพกิจกรรมวันดินโลก ปี 2557
ภาพกิจกรรมวันดินโลก ปี 2556
ภาพกิจกรรมวันดินโลก ปี 2555
 
การจัดงานวันดินโลก ณ สำนักงานใหญ่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กรุงโรม ประเทศอิตาลี
 
การจัดงานวันดินโลก ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ