กิจกรรมวันดินโลก ปี 2561
ภาพกิจกรรมวันดินโลก ปี 2555
 
การจัดงานวันดินโลก ณ สำนักงานใหญ่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กรุงโรม ประเทศอิตาลี
 
การจัดงานวันดินโลก ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ
ภาพกิจกรรมวันดินโลก ปี 2556
ภาพกิจกรรมวันดินโลก ปี 2557
ภาพกิจกรรมวันดินโลก ปี 2558
ภาพกิจกรรมวันดินโลก ปี 2559
ภาพกิจกรรมวันดินโลก ปี 2560
ภาพกิจกรรมวันดินโลก ปี 2561