หัวข้อ Caring for the Planet Starts from the Ground : รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน
ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี
กิจกรรมงานวันดินโลก จัดโดยกรมพัฒนาที่ดิน
  กำหนดการงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2560
  พิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมฉลองวันดินโลก (5 ธันวาคม 2560)
  กิจกรรมการเสวนาทางวิชาการของหมอดินอาสาที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาดินของตนเอง
  กิจกรรมการแข่งขันประกวดวาดภาพระดับเยาวชน (Painting Contest)
  กิจกรรมการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ วันดินโลก 2560 (Speech Contest)
  กิจกรรมสาธิตการปั้นโอ่งดิน (Pottery Making)
  กิจกรรมเล่นเกมส์ และตอบคำถามเกี่ยวกับงานวันดินโลก 2560 (Activities for students)
  ภาพกิจกรรมงานวันดินโลก 2560
     
กิจกรรมงานวันดินโลก จัดโดย FAO
  Photo Contest on Black Soils
  HeART and Soil
  Soil Painting Competition
  Gallery World Soil Day 2017