บรรยากาศสถานที่จัดงานวันดินโลก ปี 2563
          บรรยากาศสถานที่จัดงานวันดินโลก ปี 2563 ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ความเป็น เลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
          ภายในงานท่านจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆมากมาย ให้เข้าร่วม รับชม และถ่ายภาพได้ตลอดทั้งงาน เช่น
               • นิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ : Soil biodiversity
               • นิทรรศการเทิดพระเกียรติคุณรัชกาลที่ 9 กับงานพัฒนาที่ดิน
               • การทำอาหารท้องถิ่นจากผลผลิตที่ผลิตจากดินที่มีคุณภาพ
               • DIY สร้างอาชีพเสริมรายได้
               • ชิม ช้อป เกษตร 4 ภาค
          นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเดินเทรล หรือนั่งรถพ่วงเที่ยวชมสถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ ไปตามเส้นทางจุดศึกษาดูงาน (Check in) ถึง 6 จุดด้วยกัน ในพื้นที่กว่า 500 ไร่
ที่มา : Facebook ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA)